Eerste hulp aan kinderen (Gast ouders)

 

Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
De nieuwe wet Kinderopvang wordt per 1 januari 2010 van kracht. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien vna de Eerste Hulp.


Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

 Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn vaneen geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis

E en A Opleidingen kan deze cursus voor u verzorgen

duur opleiding 2 dag delen incl Examen met een certificaat van "Het Oranje Kruis"

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op               spelen

 

 

147887 bezoekers (191812 hits) sinds 1-2-2009